Balıkesir Kuzusu

 

BALIKESİR KUZU ETİ’NİN TARİHÇESİ


Birçok bilimsel kaynağa göre, Merinos koyununun ana vatanının Anadolu olduğu ve buradan Yunanistan ve İtalya yolu ile İspanya’ya geçtiği, İspanya’ da müsait şartlar ve alınan tedbirler sayesinde üreyerek altın yapağılı koyun ve İspanyol koyunu adını aldığı belirtilmektedir. Daha sonra, Merinos koyunu 1841 yılında İspanya‘dan Hayrabolu’ya getirilmiş, 1843 yılında da Mihalıç Çiftliği’ne (Karacabey Harası) ithal edilmiştir. Sonraki yıllarda ise Arnavutluk tan Kıvırcık koç getirilerek Karacabey Harasındaki Merinos koyunlarına katılmıştır. Bu suretle müessesedeki merinos ve kıvırcık koyunlar çeşitli düzeylerde melezlenmiştir.

Müesseselerde yetiştirilen saf ırk Merinos koçları ile kurumlarda ve halk elinde bulunan Kıvırcık koyunları bu saf ırk koçlara verilmek suretiyle Kıvırcık koyunlarımızın Merinosa çevrilmesi şeklinde bir tip merinos koyunu da elde edilmiştir. ( Karacabey Merinosu ) Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlayıp, Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarından itibaren geliştirilerek yürütülen ıslah çalışmaları yolu ile Balıkesir yöresinde halk elinde üretilen Karacabey Merinosu, Kıvırcık ırkları ile bu ırkların kendi aralarındaki F1,G1, G2 gibi değişik kan seviyelerindeki melezleri elde edilmiş, yöremizin hakim koyun popülasyonunu oluşturmuştur.


 
Uzun yıllar sonucu Balıkesir Coğrafyasında yetiştirilen bu koyun tipi; çabuk gelişme gösterdiğinden kuzularının aynı şartlarda yetiştirilen Kıvırcık kuzularına göre göre 5-7 kg daha fazla ağırlığa ulaşması nedeniyle üreticiler tarafından Kıvırcık ırkından gelen lezzetli et özelliği ile de kuzu eti tüketicileri tarafından gittikçe daha fazla tercih edilir olmuştur.

Balıkesir İlinde yetiştirilen Merinos ve Kıvırcık melezi koyun tipi; Merinos ırkından gelen yıl boyunca üreme yeteneği, Kıvırcık ırkından gelen et kalitesi ve et lezzeti, hastalıklara dirençli yapısı, ince kuyruk yapısı ve doğal ortamda yetiştirilmesi nedenleriyle kas içi yağlanmasının makul seviyede olması gibi özellikleri ile üretici ve tüketici tarafından yurt sathında Balıkesir Kuzusu adıyla yüksek miktarlarda talep edilir hale gelmiştir.

Balıkesir Kuzu Eti; büyük şehirlerde en seçkin restoranlarda, kasap ve şarküterilerde yüksek kalite anlayışı ile marka olmuştur.
Online Protokol